Elektromagnetische velden!

Een zegen en een vloek

Natuurlijke elektromagnetische velden, zoals het aardmagnetisme, de zon, magnetische stormen, geopatische zones en onweer, heeft een mens nodig om te kunnen leven, net als alle dieren, planten en bomen.

Natuurlijke elektromagnetische velden

Kunstmatige elektromagnetische velden (of de technische elektromagnetische velden) zijn ontstaan door mensenhanden. Bijvoorbeeld alle zendmasten die nodig zijn voor de mobiele communicatie, smartphones, tablets, magnetron, Dect-telefoons en slimme meters.

Kunstmatig elektromagnetische velden (EMF) kunnen de werking van een lichaam verstoren

Wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling afkomstig van alle draadloze elektronica met een organisme doet, geeft anno 2016, geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat het erop lijkt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mens, dier en plant. Dat het de grootste pandemie ooit zal veroorzaken. Dat de kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat. Dat cellen in ons lichaam opnieuw worden geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme verstoren. Het maakt dat mensen gevoelig worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden (elektrogevoelig), met alle klachten die erbij horen.

Wat zijn de klachten

Bij elektromagnetische gevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit of EHS)) hebben mensen onaangename symptomen en klachten door blootstelling aan elektromagnetische velden van wifi, DECT-telefoon, slimme meter, smartphone, tablet en alle zendmasten in Nederland. De klachten zijn terug te voeren op een verzwakking van het immuunsysteem en kunnen op den duur chronische ziekten veroorzaken en een vatbaarheid voor besmettelijke virusziekten. Een klein deel van de elektrogevoeligen zijn zo zwaar belast, dat deelnemen aan de maatschappij anno 2016, niet meer mogelijk is. Langdurige blootstelling aan deze elektromagnetische velden doet de ernst van de symptomen toenemen en de enige optie is om al het mogelijke te doen om deze blootstelling blijvend te vermijden.

Symptomen van elektromagnetische gevoeligheid

De eerste symptomen van een gevoeligheid voor de kunstmatige elektromagnetische velden kunnen zijn:

-slecht in slaap kunnen komen,

-gespannen spieren tot onverwachte kramp,

-hoofdpijn en/of een kriebelende hoofdhuid,

-huidproblemen,

-duizeligheid,

-oorsuizingen (tinnitus),

-hartkloppingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van professor dr. von Klitzing is gebleken dat de radiofrequentie van de mobiel een effect geeft op het hartritme en verstoringen geeft op de werking van het hart en de communicatie tussen cellen en organen.

-overgeven,

-diarree,

-concentratieproblemen,

-moeheid die niet over gaat,

-oogklachten,

-onvruchtbaarheid,

-verminderd libido,

-tintelingen in vingers of gezicht (verlammingsgevoel).

Bescherming tegen deze kunstmatige elektromagnetische velden.

Dit is best wel lastig. We zijn omringd door deze velden. Zendmasten, hoogspanningsmasten, elektrische leidingen onder de grond en in de muren en dergelijke.

Voor deze velden moeten we ons persoonlijk afschermen. Hiervoor zijn diverse oplossingen ontwikkeld, meestal in de vorm van sieraden. Een voorbeeld hiervan is de aurastabilisator.

Om ons te beschermen tegen de velden van apparaten die wij bij ons dragen of zelf beheren (smartphones, tablets, magnetron, Dect-telefoons, modems, led-verlichting e.d. is een andere oplossing.

Emf-Guard

Hierop kunnen we de zogenaamde EMF-beschermers plakken. EMF-beschermers zijn kleine stickertjes die de velden van het betreffende apparaat omvormen naar natuurlijke elektromagnetische velden. Deze stickertjes beïnvloeden niet de werking van de apparaten.

Speciaal voor de Zuiver Geluk Conceptstores heeft Rotation met behulp van Quantum Response energie de EMF-guard ontwikkeld. Dit stickertje neemt nagenoeg alle negativiteit weg.

Straling van een USB laadsnoertje!!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.